Robin Logo
Informativni spletni portal za Goriško / Severno Primorsko

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 (TPK 2018 – 2022)

Ljudska univerza Ajdovščina je vodilni konzorcijski partner projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022, ki ga financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija. V konzorciju sodelujeta še Idrijsko – Cerkljansko razvojna agencija in Micro Team.

Cilj javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi ter manj usposobljeni.

V letu 2022 razpisujejo sledeče programe, ki so namenjeni zaposlenim in brezposelnim. Prednost pri vključitvi imajo starejši od 45 let ter nižje izobraženi.

  • Računalniška pismenost za odrasle
  • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Knjige so zame
  • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja

Za več informacij in prijavo pišite na info@lu-ajdovscina.si ali pokličite na 05 366 47 50.

Vsi programi so brezplačni. Operacijo sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si). Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Deli z drugimi:
Najbolj brano
Ne zamudi
Oglasi
volume-highmagnifiercrossmenuchevron-down