Robin Logo
Informativni spletni portal za Goriško / Severno Primorsko

Splošni pogoji

Izdajatelj radijske postaje in spletnega portala je soglasno sprejel                       

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA LOKALNEGA RADIA ROBIN

1. Uvodne določbe

Lokalni radio Robin (v nadaljevanju: Radio) je sprejel splošne pogoje poslovanja, ki jih uporablja pri komuniciranju s tretjimi osebami (v nadaljevanju posamezniki). Splošni pogoji so javno objavljeni na spletnem portalu www.robin.si.

Besedilo veljavnih Splošnih pogojev zavezuje vse stranke, ki vstopajo v pravna razmerja z Radiem. Šteje se, da je posameznik seznanjen Splošnimi pogoji in da na njih pristaja.

2. Zbirke osebnih podatkov

Radio zbira osebne podatke posameznikov, ki jih je zbral iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja svoje dejavnosti. Osebne podatke zbira z namenom promocije in obveščanja posameznikov o aktivnostih Radia.

Osebi podatki, ki jih Radio zbira so lahko: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega bivališča, telefonska številka ter naslov elektronske pošte. Na podlagi izrecne, osebne in pisne privolitve posameznika pa Radio lahko zbira tudi druge osebne podatke.

Šteje se, da se posameznik, ki posreduje svoje osebne podatke preko elektronske pošte __@robin.si, preko telefonskega odzivnika ali sms nabiralnika strinja z uporabo svojih osebnih podatkov za namene neposredne promocije in obveščanja Radia. Radio sme na tak način uporabljati le tiste osebne podatke za katere ni potrebna izrecna, pisna privolitev posameznika iz prejšnjega odstavka.

Posameznik lahko kadarkoli pisno na naslov info@robin.si ali preko telefona št. 05 /3302833 zahteva, da Radio trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen promocije ali obveščanja o aktivnostih Radia. Radio to nemudoma oziroma najkasneje v zakonskem roku 15 dni ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov posameznika ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil posameznika, ki je to zahteval (Zakon ovarstvu osebnih podatkov, ZVOP-1, Uradni list RS 86/2004).


Šteje se, da je s prijavo v nagradno igro sodelujoči seznanjen, da upravljavka in njeni pogodbeni
obdelovalci osebnih podatkov, njegove osebne podatke obdelujejo in si jih medsebojno posredujejo
za namen izvajanja nagradne igre, podelitve nagrade in neposrednega trženja.
Osebni podatki, ki jih upravljavka uporablja za neposredno trženje se hranijo do preklica oz. največ 5
let. Podatki o nagrajencu pa se hranijo do poteka zakonskega roka hrambe, če je vrednost nagrade
višja od 42 EUR oziroma do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani. Osebne podatke, ki se zbirajo izključno za namen izvedbe posamezne nagradne igre (npr. registrska številka), pa se brišejo po koncu nagradne igre.

Do osebnih podatkov lahko dostopa oddelek marketinga, uredništva in informatike pri upravljavcu
osebnih podatkov. Do njih lahko posameznik dostopa, zahteva popravek, omejitev obdelave ali izbris
na naslovu: https://sodelujem.radio.si. Posameznik ima pravico do ugovora, do prenosljivosti
podatkov in do vložitve prijave pri Informacijskem pooblaščencu.

S prijavo v nagradno igro, ki jo organizira Radio Robin d.o.o. za Radio Robin(v nadaljevanju: organizator) sodelujoči izrecno soglaša z objavo svojega imena in priimka na spletnem portalu Radia Robin v primeru, da bo v nagradni igri nagrajen. Organizator bo z namenom marketinga, reklamiranja in promocije podelitev nagrade fotografiral in snemal ter foto in video posnetke objavil na svojih medijskih oz. komunikacijskih kanalih. Organizator ima nad posnetki ter fotografijami stalne in neomejene pravice, tako teritorialno kot časovno ter kakorkoli drugače brez omejitev in neodplačno.

3. Shranjevanje osebnih podatkov

Upravljalec Radio Robin d.o.o. se zavezuje, da bo vse osebne podatke poslušalcev oziroma
sodelujočih v nagradnih igrah, varovala v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo s področja varstva
osebnih podatkov ter da jih ne bo posredovala tretjim osebam, razen njenim pogodbenim
obdelovalcem.

4. Omejitev reproduciranja vsebin

Članki, slike, posnetki in druge vsebine objavljene na spletnih straneh www.robin.si, www.radiorobin.si ali v programu Radia so lahko reproducirani le v nekomercialne namene. Vsebovati morajo vsa opozorila o avtorskih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez navedbe vira.

5. Znamka Radio Robin

Znamka Radio Robin in njen logotip sta last družbe Radio Robin d.o.o., Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica. Vsaka zloraba znamke ali logotipa Radia bo imela kazenskopravne ali odškodninske posledice.

6. Piškotki na spletnem mestu robin.si in radiorobin.si

Radio kot upravljalec spletnih mest na robin.si in radiorobin.si, uporablja spletne piškotke z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje, varnosti ter analitiko obiska spletnega mesta. Piškotki so neškodljivi in ne beležijo vaših osebnih podatkov, gesel ali ostalih spornih informacij.

Piškotki so male tekstovne datoteke, ki jih spletne strani shranijo v vašo napravo (osebni računalnik, pametni telefon, tablica) in vam na ta način zagotavljajo boljšo uporabniško izkušnjo.

Shranjevanje piškotkov je pod popolnim nadzorom vašega brskalnika, ki lahko shranjevanje
omeji ali onemogoči. Piškotki so časovno omejeni. Brskalnik vam omogoča, da se sami odločite ali boste dovolili njihovo shranjevanje na vaši napravi:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Opera
 • Safari
 • Internet Explorer
 • Microsoft Edge

Upravljalec spletnega mesta skrbi, da spletna stran robin.si in radiorobin.si shranjuje piškotke v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom.

Vrste piškotkov:

 • Začasni ali sejni piškotki (angl. session cookies) obstanejo od trenutka, ko uporabnik odpre brskalnik, pa do trenutka, ko sejo konča. Spletna mesta jih uporabljajo za shranjevanje začasnih informacij, na primer elementov v nakupovalnem vozičku, za večjo varnost pri spletnem bančništvu itd.
 • Trajni ali shranjeni piškotki (angl. persistent cookies) ostanejo shranjeni več dni, mesecev ali celo več let po tem, ko uporabnik zapre brskalnik in zaključi sejo. Spletna mesta jih uporabljajo npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani itd., pa tudi za grajenje profilov uporabnikov in analiziranje prometa.
 • Lastni piškotki (angl. 1st party cookies) so s spletnega mesta, ki si ga uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletna mesta te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabila, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto.
 • Drugi piškotki (angl. 3rd party cookies) izvirajo od drugih, partnerskih, spletnih mest (ki na primer prikazujejo oglase na izvirni spletni strani ali merijo promet). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanja, analitike pa do izboljšave svojih izdelkov. Taki piškotki predstavljajo večji poseg v zasebnost uporabnika.

Google Analytics je spletno orodje, s pomočjo katerega upravljalec INFONET MEDIA, radijska produkcija, d.d.,
spremlja in analizira promet na radio1.si. Gre za najbolj razširjeno spletno orodje za analizo
prometa, ki svoje piškotke poimenuje s predpono "_ga" (3rd party cookies) .
Moss meri obiskanost slovenskih spletnih strani. Agencija enkrat mes ečno objavi doseg. Rezultate
si lahko pogledate tukaj. Radio1.Si sodeluje pri meritvah Moss in piškotki se podpišejo s
predpono "_DM" (DotMetrics) (3rd party cookies).
Facebook Pixel omogoča merjenje, optimizacijo in gradnjo občinstva za kampanije, ki jih radio1.si naredi na
socialnem omrežju. Piškotki se podpišejo s predpono "_fps" (3rd party cookies).
Iprom je zunanja aplikacija, ki skrbi za prikazovanje oglasov (bannerjev) na radi o1.si. Piškotki se
podpisujejo z "uid", "_iAdT", "consent" (3rd party cookies).

7. Sprememba splošnih pogojev

Radio si pridržuje pravico spremembe Splošnih pogojev. Spremembe bodo objavljene na spletni
strani www.robin.si vsaj 30 dni pred začetkom njihove veljavnosti.

8. Izključitev odgovornosti

Radio zavrača vsakršno odgovornost za škodo, ki bi lahko ali je nastala posameznikom zaradi vsebin objavljenih na spletnih straneh www.robin.si, www.radiorobin.si ali vsebin objavljenih v programu Radia Robin.

9. Nagrade

Posameznik, ki sodeluje v katerikoli nagradni igri Radia Robinin prejme nagrado, 6 mesecev po prejemu nagrade ne sme sodelovati v nobeni nagradni igri, ki jo organizira Radio Robin.
V kolikor tak posameznik, pred potekom 6 mesecev, sodeluje v nagradni igri Radia Robin dobi nagrado, mu le-ta ne bo podeljena, Radio Robin pa izbere drugega nagrajenca, ki prejeme nagrado.

10. Vprašanja in reklamacije posameznikov

Za posamezna vprašanja ali reklamacije se posamezniki lahko obrnejo na telefonsko številko 05/3302833 ali na elektronsko pošto info@robin.si.

11. Pravila za komentiranje

Na spletnih straneh Radia Robin je treba upoštevati in spoštovati pravila komentiranja, ki jih mora po Zakonu o medijih oblikovati vsak izdajatelj, ki v okviru medija dovoljuje komentiranje javnosti, in jih tudi javno objaviti na primernem mestu v mediju. Komentar, ki ne bo v skladu z objavljenimi pravili, bo umaknjen v najkrajšem možnem času po prijavi.

Pravila:

 • Spoštovati je treba ustavo in zakone Republike Slovenije. Izdajatelj bo v nasprotnem primeru avtorja komentarja, ki krši pravni red RS, prijavil pristojnim organom in bo z njimi sodeloval tudi pri odkrivanju kaznivega dejanja.
 • Negujte visoko raven razprave, torej bodite spoštljivi in vljudni.
 • Aktivno državljanstvo je temelj vsake demokratične družbe. Prav tako konstruktivna razprava.
 • Prepovedano je širjenje idej in misli, ki vsebujejo elemente nestrpnosti, rasizma, seksizma, šovinizma, homofobije, diskriminacije, groženj, žaljenja in ostalih dejanj, ki ogrožajo spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
 • Sovražni govor je prepovedan.
 • Razprava na spletnih straneh Radia Robin ne sme temeljiti na osebnih napadih, četudi gre za anonimne komentatorje.
 • Prepovedana je objava nelegalnih vsebin, med katere spada tudi pornografija.
 • Razprave ni dovoljeno prekinjati oziroma smetiti s sporočili, ki nimajo pomena, oziroma z objavami, ki imajo elemente oglaševalskih sporočil. Sodelovanje v razpravi temelji na nekomercionalni osnovi.
 • Pri objavi vsebin je treba spoštovati avtorsko pravo oziroma avtorsko pravico. Brez soglasja nosilca avtorske pravice je objava določene vsebine prepovedana.
 • Izdajatelj lahko neprimerno vsebino, ki jo določajo zgoraj našteta pravila, odstrani na lastno pobudo ali na pobudo prijavitelja.
 • V primeru neposrednega kršenja zgoraj navedenih pravil lahko izdajatelj izbriše komentar ali spletnemu uporabniku onemogoči dostop do komentatorskih mest.
 • Uporabnik, ki se ne strinja z zgoraj navedenimi pravili, v razpravah in ostalih interakcijah na spletnih straneh Radia Robin ne sme sodelovati.
 • Če pride do kršitve ene izmed zgoraj naštetih pravil, bo spletni uporabnik oziroma komentator o tem obvestil uredništvo spletne strani medija Radio Robin.
Aktualno

Zakaj so alkopopsi lahko težava? Ta ponedeljek, takoj po 11.!

Preberi več

ROBINOVIH 30: TATJANA MIHELJ - VIP koncert na Radiu Robin

Preberi več

Zate dragi moški – četrtek na Robinu

Preberi več
Ne zamudi
Oglasi
Najbolj brano
volume-highmagnifiercrossmenuchevron-down